• CLASSIC CARS NEDERLAND BV
  • Den Uitvanck 19A 
  • 5688 XG Oirschot
  • Nederland
  • phone: +31(0)499 46 30 40
  • mail: info@classiccarsnederland.nl

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,

 

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Classic Cars Nederland BV.

 

Classic Cars kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de betrouwbaarheid van de op deze website gepubliseerde informatie.

 

 

Algemene voorwaarden.

Classic Cars Nederland B.V. hanteert algemene voorwaarden voor de door haar aangeboden diensten en verrichtingen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven. Op verzoek kunnen wij u hiervan een exemplaar doen toekomen.